Χώρος
Εξοπλισμός

Χώρος


Το Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας αποτελείται από άρτιες, εργονομικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται και στις πιο απαιτητικές ανάγκες των ασθενών μας. Οι αίθουσες θεραπείας είναι ατομικές, το θεραπευτικό γυμναστήριο πλήρως εξοπλισμένο και τα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.


https://photos.google.com/share/AF1QipNv2Ba2NJebNCmtacTV16ATMb4sLofNQETuX-eL9RDHtYEyokP-ciBJOjP72YkNbQ/photo/AF1QipMGMA9kqfmXot50bE9DyYfBfO7D19OTdprv-ZCD?key=ZzBmTUFxamhhbHpYNEh4bGFnci0wUzY2eGJSMW5B


https://photos.google.com/share/AF1QipNv2Ba2NJebNCmtacTV16ATMb4sLofNQETuX-eL9RDHtYEyokP-ciBJOjP72YkNbQ/photo/AF1QipO82z-KyTdcezuz-Gi_xwOm4P8V3Al-EdMUtdOn?key=ZzBmTUFxamhhbHpYNEh4bGFnci0wUzY2eGJSMW5B


https://photos.google.com/share/AF1QipNv2Ba2NJebNCmtacTV16ATMb4sLofNQETuX-eL9RDHtYEyokP-ciBJOjP72YkNbQ/photo/AF1QipNo-eRrUy37Qrs86WVa4029l_bTGwbdq526r73s?key=ZzBmTUFxamhhbHpYNEh4bGFnci0wUzY2eGJSMW5B


https://photos.google.com/share/AF1QipNv2Ba2NJebNCmtacTV16ATMb4sLofNQETuX-eL9RDHtYEyokP-ciBJOjP72YkNbQ/photo/AF1QipP2gxV_ceJ1slgcONzLPz7sLrY2wkQCjFU-vYEw?key=ZzBmTUFxamhhbHpYNEh4bGFnci0wUzY2eGJSMW5B


https://photos.google.com/share/AF1QipNv2Ba2NJebNCmtacTV16ATMb4sLofNQETuX-eL9RDHtYEyokP-ciBJOjP72YkNbQ/photo/AF1QipPrUT6tl-i3HzN0gx6-KiMrGunb-fN9m530ATZZ?key=ZzBmTUFxamhhbHpYNEh4bGFnci0wUzY2eGJSMW5B

https://photos.google.com/share/AF1QipNv2Ba2NJebNCmtacTV16ATMb4sLofNQETuX-eL9RDHtYEyokP-ciBJOjP72YkNbQ/photo/AF1QipNhKAWZ-6kJSewa2-zDRTwRwOB3AWVpJnvaX-nt?key=ZzBmTUFxamhhbHpYNEh4bGFnci0wUzY2eGJSMW5B


https://photos.google.com/share/AF1QipNv2Ba2NJebNCmtacTV16ATMb4sLofNQETuX-eL9RDHtYEyokP-ciBJOjP72YkNbQ/photo/AF1QipNL0NebehnNpCEVfVI5tYv5jYL5MPijajxBzGdj?key=ZzBmTUFxamhhbHpYNEh4bGFnci0wUzY2eGJSMW5B


https://photos.google.com/share/AF1QipNv2Ba2NJebNCmtacTV16ATMb4sLofNQETuX-eL9RDHtYEyokP-ciBJOjP72YkNbQ/photo/AF1QipPiIPbnmDluRf4x3yN-OYCRSdQo1l3OSUJBVOqU?key=ZzBmTUFxamhhbHpYNEh4bGFnci0wUzY2eGJSMW5B


https://photos.google.com/share/AF1QipNv2Ba2NJebNCmtacTV16ATMb4sLofNQETuX-eL9RDHtYEyokP-ciBJOjP72YkNbQ/photo/AF1QipOk7s16_X-edvDVrg4GoyP_KDiilO9hcWNYhV5z?key=ZzBmTUFxamhhbHpYNEh4bGFnci0wUzY2eGJSMW5B


https://photos.google.com/share/AF1QipNv2Ba2NJebNCmtacTV16ATMb4sLofNQETuX-eL9RDHtYEyokP-ciBJOjP72YkNbQ/photo/AF1QipOCqyFhZOw5Un1Wo9sQ38oHu3Yml5f5gCm9GdnG?key=ZzBmTUFxamhhbHpYNEh4bGFnci0wUzY2eGJSMW5B

https://photos.google.com/share/AF1QipNv2Ba2NJebNCmtacTV16ATMb4sLofNQETuX-eL9RDHtYEyokP-ciBJOjP72YkNbQ/photo/AF1QipPg6gFBrB9gtTXmx0U0MnZHxa93oVblEdV14Vi-?key=ZzBmTUFxamhhbHpYNEh4bGFnci0wUzY2eGJSMW5B


https://photos.google.com/share/AF1QipNv2Ba2NJebNCmtacTV16ATMb4sLofNQETuX-eL9RDHtYEyokP-ciBJOjP72YkNbQ/photo/AF1QipNfIJ5Zdh3UF8d20KHrUdzstokiMGy7dFtpmCTj?key=ZzBmTUFxamhhbHpYNEh4bGFnci0wUzY2eGJSMW5B

https://photos.google.com/share/AF1QipNv2Ba2NJebNCmtacTV16ATMb4sLofNQETuX-eL9RDHtYEyokP-ciBJOjP72YkNbQ/photo/AF1QipM_wuY7pS79bMpFtxe82FHJ0idrWKSKsnM9dOmD?key=ZzBmTUFxamhhbHpYNEh4bGFnci0wUzY2eGJSMW5B


https://photos.google.com/share/AF1QipNv2Ba2NJebNCmtacTV16ATMb4sLofNQETuX-eL9RDHtYEyokP-ciBJOjP72YkNbQ/photo/AF1QipO8H6aW44ayvK-1i4lmKAyQvg4lHdn0pmgy7IRb?key=ZzBmTUFxamhhbHpYNEh4bGFnci0wUzY2eGJSMW5B