Φυσικοθεραπεία
Θεραπευτικό Γυμναστήριο
Θεραπευτική Μάλαξη
Κατ' Οίκον Θεραπείες

Φυσικοθεραπεία


Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, που διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, παρέχεται ένα πλήρες εύρος υπηρεσιών φυσικοθεραπείας. 

Το πλάνο αποκατάστασης που ακολουθείται είναι αυστηρά εξατομικευμένο και βασισμένο στις ανάγκες του κάθε ασθενούς. 

Αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού συστήματος, οφειλόμενες σε παθήσεις ορθοπαιδικές, νευρολογικές, ρευματολογικές, γηριατρικές, καθώς και σε αθλητικές κακώσεις. Εφαρμόζεται δε και μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία. 

Η εμπειρία και η κατάρτιση, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μας επιτρέπουν να στεκόμαστε υπεύθυνα απέναντι στον ασθενή και να εγγυώμαστε το αποτέλεσμα της θεραπείας. 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:   213 0345059  &   697 3661942